Narzędzia:

Ustawa o wyrobach medycznych

Dnia 24-03-2022 godz. 12:49:08

Poprawka 1

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3