Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Dnia 24-03-2022 godz. 12:46:56

Poprawka 3, 4

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3