Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Dnia 24-03-2022 godz. 12:46:32

Poprawka 2

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4