Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Dnia 24-03-2022 godz. 12:43:41

Poprawka 2

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6