Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Dnia 24-03-2022 godz. 12:42:59

Poprawka 1

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4