Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 24-03-2022 godz. 12:41:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4