Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dnia 24-03-2022 godz. 12:38:51

Poprawka 2

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3