Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-02-2022 godz. 16:13:10

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3