Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-01-2022 godz. 20:29:17

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0