Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dnia 20-01-2022 godz. 20:25:20

Poprawka 7

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0