Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:29:43

Poprawka 1, 2, 4-7, 12, 18, 25, 28

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1