Narzędzia:

Ustawa o dodatku osłonowym

Dnia 16-12-2021 godz. 17:16:40

Poprawka 2, 3

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3