Narzędzia:

Ustawa o dodatku osłonowym

Dnia 16-12-2021 godz. 17:16:10

Poprawka 1

Za: 96 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2