Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Dnia 16-12-2021 godz. 17:10:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2