Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 16-12-2021 godz. 16:54:30

Poprawka 1, 7

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2