Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:34:53

Poprawka 18, 31

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1