Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:31:04

Poprawka 12, 13

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2