Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:30:31

Poprawka 11

Za: 1 Przeciw: 97 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2