Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:30:00

Poprawka 10

Za: 49 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2