Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:25:17

Poprawka 1

Za: 2 Przeciw: 96 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2