Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Dnia 16-12-2021 godz. 16:17:02

Poprawka 6

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3