Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Dnia 16-12-2021 godz. 16:16:31

Poprawka 3-5, 15, 18

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3