Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 16-12-2021 godz. 17:45:02

Poprawka 1, 3, 4

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3