Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:37:07

Poprawka 7

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1