Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:36:40

Poprawka 6

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1