Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:35:03

Poprawka 3

Za: 97 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1