Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:34:09

Poprawka 1, 8

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2