Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:24:11

Poprawka 61

Za: 60 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 6
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 57 55 1 1 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 0 0 29 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 1 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0