Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:23:36

Poprawka 60

Za: 62 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 6