Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:21:44

Poprawka 56

Za: 24 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 6
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 57 0 55 2 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 23 0 6 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 0 4 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 1 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0