Narzędzia:

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Dnia 29-10-2021 godz. 15:45:34

Poprawka 10

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2