Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Dnia 29-10-2021 godz. 15:27:58

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2