Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Dnia 29-10-2021 godz. 15:27:16

Poprawka 2

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3