Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 16:29:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4