Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dnia 29-10-2021 godz. 16:25:16

Poprawka 2

Za: 47 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5