Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dnia 29-10-2021 godz. 16:24:37

Poprawka 1

Za: 48 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4