Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Dnia 29-10-2021 godz. 16:21:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3