Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 16:09:54

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1