Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:52:04

Poprawka 7

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2