Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:51:39

Poprawka 6

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1