Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:49:12

Poprawka 2

Za: 4 Przeciw: 91 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 2