Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Dnia 09-09-2021 godz. 22:08:00

Poprawka 3

Za: 52 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5