Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Dnia 09-09-2021 godz. 22:06:37

Poprawka 1

Za: 51 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 6