Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:21:34

Poprawka 4

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4