Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Dnia 09-09-2021 godz. 16:50:42

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 53 Przeciw: 37 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 7