Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:13:56

Poprawka 3, 5-8

Za: 43 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 4