Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:13:09

Poprawka 2, 4, 10, 11, 13, 17

Za: 3 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 40 Nie głosowało: 5