Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Dnia 09-09-2021 godz. 22:09:51

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5