Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Dnia 06-08-2021 godz. 12:01:21

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 49 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 2