Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Dnia 06-08-2021 godz. 11:58:13

Poprawka 1-5, 7-11, 14-17, 19-30, 32-44

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2